31.08.2023
LETNI WARSZTAT
I TEATRALNE WIGORKI – A MOŻE TEATR?
TEATRU STOP W GIEZKOWIE

Warsztat, zrealizowany był na wzór koszalińskich TEATRALNYCH SMYKAŁEK.
Stroną zapraszającą było Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce,
które reprezentowała Pani Agnieszka Bartodziejska.
Zaprosiła  Teatr STOP do swojej Placówki Wsparcia Dziennego w Giezkowie,
gdzie 31 sierpnia w czwartek (10.30),
w ostatni dzień wakacji, odbyły się pierwsze tego typu zajęcia.
Uczestnikami była kilkunastoosobowa grupa dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat.
Duża rozpiętość wieku (specyfika świetlic), narzucała uniwersalny sposób prowadzenia zajęć
z naciskiem na aktywność każdego uczestnika.

Warsztat pozbawiony był werbalizmu i tzw. „ciężkiego dydaktyzmu” i miał charakter artystyczno-edukacyjny.
Prowadzący – Mirosław Gliniecki,
stosował atrakcyjne techniki teatralno-dramowe ukierunkowane  na rozwój emocjonalny, kompetencje komunikacyjne,
współpracę w grupie, pobudzanie wyobraźni i wyzwalanie kreatywności. Wszystkiemu towarzyszył istotny element zabawy.

Ćwiczenia przeplatane elementami komizmu sytuacyjnego, zyskiwały na lekkości, radowały
i przynosiły uczestnikom satysfakcję,
która wzmacniała i podnosiła samoocenę, prowadząc do samodzielnych prób twórczych.

TEATRALNE WIGORKI to również wakacyjna forma profilaktyki kreatywnej,
którą Teatr STOP prowadzi permanentnie w wielu placówkach w kraju,
wskazując przy okazji na różnego rodzaju zagrożenia, które można napotkać w życiu.

DEALER

spektakl DEALER

 • 700 realizacji krajowych
  i
   zagranicznych;
 • 100 000 widzów
  na
  150 różnych scenach;
 • 25 lat ciągłych prezentacji
  w niezmiennej obsadzie aktorskiej;

spektakle edukacyjne

 • kilkaset realizacji krajowych
  i zagranicznych
  ;
 • kilkaset tysięcy widzów
  w
   kilkuset ośrodkach;
 • ponad 35 lat edukacyjnych realizacji;

warsztaty teatralne oraz dramowe

 • ponad 500 tygodniowych edycji zakończonych spektaklami;
 • ponad 10 000 wykonawców
  i przeszło 50 000 widzów
  w 100 różnych ośrodkach;
 • 40 lat ciągłych realizacji warsztatowych;

1980-2024

 • 28 premier teatralnych;
 • organizator festiwali teatralnych i seminariów;
 • wydawca publikacji książkowych o edukacji artystycznej;
 • uczestnik i laureat wielu festiwali teatralnych;

TEATR STOP

75-679 Koszalin

teatrstop@pro.onet.pl

604-99-84-99

Projekt i realizacja Internet Media. Wszelkie prawa zastrzeżone.