"D E A L E R"  x  5 0 0 !!!   BENEFIS  SPEKTAKLU


B E N E F I S

 

TV Słupsk Vectra z 22.05.2009

Portal koszaliński www.mmkoszalin.eu  z 20.05.2009

                  20 maja 2009 roku o godz. 19.00 - jedenaście lat od premiery - w Ośrodku Teatralnym Rondo w Słupsku odbędzie się uroczysta prezentacja spektaklu teatralnego "DEALER". Realizacja w Rondzie będzie 541 występem Teatru STOP z tym przedstawieniem. 
       Nie ukrywamy, iż jest to wydarzenie w historii zespołu, ale i środowiska z którym jest związany. Takie miasta jak Słupsk, Koszalin, Włocławek, Stargard Szczeciński, Chojnice - to strefa systematycznych działań Teatru STOP. Jednak nieprzypadkowo Benefis umiejscowiony jest w Słupsku w OT Rondo. Za miejscem tym przemawia nie tylko największa liczba prezentacji (84 - ponad 10 tys. widzów), ale przede wszystkim fakt, iż w tym środowisku Teatr STOP powstał, przez wiele lat pracował i reprezentował na największych festiwalach europejskich w Avinion, Sewilli, Piacenzy czy Archangielsku. Niektórzy aktorzy STOP-u występowali również w widowiskach plenerowych Teatru Rondo. Te dwa zespoły, przewijały się wymiennie w historii Ośrodka Teatralnego Rondo przez wiele lat.   
       W środowisku Słupska Teatr STOP jest rozpoznawalny (głównie w placówkach oświatowych), a jego propozycje wspierane są od wielu lat przez Urząd Miasta. Bez współpracy i zaufania Komisji do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obecny stan rzeczy nie byłby możliwy.  Obecnie, mimo że siedziba Teatru jest w Koszalinie, większość swoich działań edukacyjnych aktorzy i tak prowadzą w Słupsku. Można śmiało powiedzieć, iż Teatr STOP jest teatrem dwóch miast: Słupska i Koszalina.
       Tak się składa, że benefisowe przedstawienie łączy się prawie z XXX-letnią historią zespołu. Powstał on bowiem w 1979 roku, ale pierwsze przedstawienie pojawiło się w 1980 i tę datę można przyjąć jako narodziny grupy. 

       

Spektakl "DEALER" jest programem, który wykorzystując elementy dramy w dość niekonwencjonalnej formie scenicznej traktuje o problemach alkoholowych. Adresowany jest do widowni od starszych klas szkoły podstawowej, poprzez młodzież gimnazjalną, średnią, a także akademicką. Z powodzeniem prezentowany jest również dla widzów dorosłych.

       Program powstał wskutek sugestii ze strony Sekretarza Gminy Chojnice - Pani Stefanii Majewskiej-Kilkowskiej, która poszukując atrakcyjnych form profilaktyki i edukacji namówiła w 1997 roku Mirosława Glinieckiego do wspólnych działań w tym zakresie.

       Ostateczną wersję scenariusza (ustawicznie konsultowaną na próbach z Mieczysławem Giedrojciem i Danielem Kalinowskim) napisał M. Gliniecki. Próby trwały 9 miesięcy i odbywały się głównie w weekendowych sesjach w kameralnej sali sportowej nieistniejącej już Szkoły Podstawowej w Chojniczkach. 

       "DEALER" porusza temat sprzedaży i powszechności spożywania alkoholu, jego dostępności oraz mody na picie. Dotyka również kwestii społecznego przyzwolenia na zachowanie nietrzeźwych, a także usprawiedliwiania i tolerowania osób nadużywających alkoholu. Ważnym aspektem programu jest również wskazywanie młodemu człowiekowi możliwości nieulegania  presji otoczenia i umiejętności odmawiania. Program uświadamia jak bolesne skutki może przynieść częste lub zbyt wczesne spożywanie alkoholu, łącznie z utratą pracy, opinii, zdrowia, rodziny, a nawet życia.

 

       Teatr STOP dziękuje wszystkim osobom, instytucjom i urzędom, które przez te jedenaście lat wspierały przedstawienie i które nadal przyczyniają się do tego, iż spektakl "DEALER" żyje i wciąż ma swojego widza.                                     

 
   

DOTYCHCZASOWA  OBSADA   SPEKTAKLU

 

Dealer  Młodszy                                          Dealer  Starszy

Daniel  Kalinowski                                         Mirosław  Gliniecki

Ojciec

Mieczysław  Giedrojć

Bogusław  Pobiedziński
(kilkakrotnie w zastępstwie)

Dziewczynka od wiersza

Marta  Gliniecka

Muzycy
(wymiennie)

Andrzej  Anderman 
Marta  Gliniecka
Jaromir  Szroeder
Waldemar  Tomaszewski
                                   
                                     

     opracowanie dramy                 prowadzenie dramy

dr Lucyna  Maksymowicz                 Mirosław  Gliniecki

 

Premiera  nieoficjalna - 18 IV 1998r. w Parchowie
Premiera  oficjalna - 19 V 1998r. w Silnie 

 

                                                                                                                                                              << powrót do Terminarza 2009